WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

TANIMLAR

İşbu Kullanım Koşulları’nda kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

GRACE Boxes                             : Merve Çokcan Grace Boxes

Site                                               : www.graceboxes.com.tr  domain adına sahip internet sitesi.

Ziyaretçi                                      : Siteye erişim sağlayan gerçek ve tüzel  tüm kullanıcı ve müşterilerin genel tanımıdır.

 

Kullanım Koşulları                     : Burada düzenlenen ve zaman zaman uğrayabileceği değişikliklerle birlikte Web Sitesi’nin tabi olduğu kullanım koşulları ile Gizlilik ve Güvenlik Politikası’na ilişkin düzenlemelerdir.

 

Gizlilik  ve Güvenlik Politikası: Kullanım Koşulları altında düzenlenen, gizliliğe ve güvenliğe ilişkin düzenlemelerdir.

   

Siteye erişim sağlayarak "Ziyaretçi" sıfatıyla aşağıdaki kullanım koşullarını kabul ettiğinizi, yasal uyarı ve bilgilendirmeleri anladığınızı beyan etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site'ye erişmekten vazgeçiniz.

    

GRACE Boxes, veri sorumlusu olarak Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirler, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Site ve Site içeriğinde her türlü tasarruf yetkisi  GRACE Boxes’a aittir.  GRACE Boxes Site’de dilediği zaman güncelleme ve değişiklik yapabilir, Site’ye erişimleri sürekli veya geçici olarak durdurabilir.

1. Gizlilik

Girmiş olduğunuz sitenin  Gizlilik ve Güvenlik Politikası size ait verilerin site tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. GRACE Boxes, internet sayfası, mobil uygulamaları veya diğer elektronik iletişim ve satış kanalları aracılığıyla GRACE Boxes’a kişisel verilerini ileten ziyaretçilerinin kişisel gizliliğini korumayı ve bu verileri Gizlilik ve Güvenlik Politikasına uygun olarak kullanacağını taahhüt etmektedir.

 

Web sitemiz, siteyi ziyaret eden kullanıcıların ip adresleri, internet tarayıcı tipi, erişim zamanları gibi log bilgilerini toplamakta ve (ziyaretçi sayısını tespit eden) web işaretçileri ve çerezler (cookies) kullanmaktadır.

GRACE Boxes, ziyaretçileri tarafından sitemize sunulan kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da burada belirtilen haller dışında başka şekilde kullandırmaz. Site, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan GRACE Boxes sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili  GRACE Boxes personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. GRACE Boxes , kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler GRACE Boxes tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. İşbu internet sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarını her kullanışınızda GRACE Boxes’ın Gizlilik ve Güvenlik Politikasını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitesini veya mobil uygulamalarını kullanmakla GRACE Boxes’ın Gizlilik ve Güvenlik Politikasını değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Siteye erişerek ve kullanarak Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer site koşullarını onaylamıyorsanız, siteyi kullanmamanız gerekir. Siteye eriştiğiniz ve girdiğiniz anda, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

Ayrıca, GRACE Boxes internet sitesini, mobil uygulamalarını ve diğer iletişim kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden GRACE Boxes tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Gizlilik ve Güvenlik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda GRACE Boxes’a izin vermiş olmaktasınız.

2. Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler

 

Sitemiz ziyaret edildiğinde, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı aşağıda belirtilmiştir.

a)      Sitemizi ve sistemimizi yönetmek, korumak ve geliştirmek

b)      Site ziyaretçilerimizin tercihlerini daha iyi anlamak

 

c)       Sunucu sorunlarını teşhis etmek

 

d)      Site kullanımına ilişkin toplanan istatistikleri derlemek

 

e)      Sitemize ilişkin deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak

 

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması 

GRACE Boxes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve bu kapsamda, kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca GRACE Boxes veya GRACE Boxes adına işlem yapan veri sorumlusu tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenebilmektedir.

GRACE Boxes, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında adınız, soyadınız, mesleğiniz, adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz, faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileriniz, ürün sipariş bilgileriniz, kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgileriniz, ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz, internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer iletişim kanallarını kullanımınıza ait bilgileriniz, ürün veya hizmetlere ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz gibi ileteceğiniz Kişisel Veriler, yalnızca toplanıldığı özel amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

GRACE Boxes ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerin korunması amacıyla, gerekli idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

4.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Söz konusu Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanacak ve işlenecektir:

a)      Ziyaretçi kaydı gerçekleştirmek,

b)      Sipariş almak,

c)       Siparişlerin teslimini gerçekleştirmek,

d)      Ziyaretçi sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

e)      Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

f)       Ziyaretçi’nin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamalarını sağlamak,

g)      Site veya GRACE Boxes ile ilişkili mobil uygulamalarını kullanırken Ziyaretçi’nin hassas veya yaklaşık konumlarını kullanarak Ziyaretçi özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

h)      İlginizi çekebileceğini düşünülen ürünler ve/veya hizmetler ile ilgili size bilgi ve/veya teklif göndermek,

i)        İnternet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer iletişim ve satış kanallarını ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere  daha iyi hizmet sağlamak için iletişim kanallarını size özgü hale getirmek,

j)        Ürünleri ve hizmetleri ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

k)      Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla GRACE Boxes ile paylaşmış  olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, 

l)        Ürün tercihlerinizi belirleyerek sizi bilgilendirecek içerikleri oluşturmak ve sizinle paylaşmak, 

m)    Veri analizi, güvenlik, test, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,

n)      Satın aldığınız, talep ettiğiniz ürünler veya hizmetler ya da bilgi edinme, öneri ve şikayet gibi konularla ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek.

Söz konusu bilgiler, GRACE Boxes çatısı altında diğer şirketlerle, iş ortaklarıyla, çalışanlarla, hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik önlemlere karşın, herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda GRACE Boxes olarak durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.

Ziyaretçi’nin Kişisel Veriler’in bu şekilde işlenmesi için açık rızası bulunmaktadır. GRACE Boxes, Kişisel Veriler’i öngörülen amacın dışında kullanmayacak, işbu metindeki istisnalar dışında üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Ziyaretçi, Kişisel Veriler’in GRACE Boxes’a bağlı veya GRACE Boxes ile grup şirketi olan firmalara aktarılmasına açık onay vermektedir.

Ziyaretçi, Kişisel Veriler’in lojistik hizmetlerin (sipariş teslimi vb.) sağlanması amacıyla kargo şirketleri, kurye şirketleri, lojistik firmaları vb. 3. şahıslara verilmesine onay vermektedir.

5.Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimizde toplanan kişisel veriler gizlilik sözleşmeleri eşliğinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarılabilmektedir.

*Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

6. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman GRACE Boxes’a başvurarak:

a)      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)      Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

f)       Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

g)      Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz.

7. Veri Sorumlusuna Başvuru

 

Yukarıda yer verilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak info@graceboxes.com.tr e-posta adresinden iletebilirsiniz.

İlgili mevzuat gereğince başvurularınızda;

a)      Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imzanız,

b)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğu, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c)      Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

d)      Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

e)      Talep konusu,

bulunması zorunludur.

8. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda, tamamen ya da kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, dijital, elektronik ya da yazılı yöntemlerle ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının, (c), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamında toplanmaktadır.

9. Çerezler (Cookies)

Cookiler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde site, bilgisayarınıza "cookie" gönderir Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. GRACE Boxes, "cookie"leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

10. Data Güvenliği

Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen GRACE Boxes, kişisel bilgilerin GRACE Boxes sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve GRACE Boxes’ın on-line servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

 

11. Bağlantılar

 

Bu site, içeriği  GRACE Boxes tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu Kullanım Koşullarında belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden GRACE Boxes sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan GRACE Boxes sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden GRACE Boxes’ın izni olsun ya da olmasın GRACE Boxes sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle GRACE Boxes’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, GRACE Boxes sisteminin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacağından bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.

 

12. Web Sitesi Kullanım Koşulları

 

Bu web sitesinin telif hakları GRACE Boxes’a aittir. Kullanıcıların kişisel bilgi edinmesi ve ürün tanıtımları amacıyla siteye internet yoluyla erişim hakkı tanınmıştır. Bu web sitesi içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, GRACE Boxes’ın yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiç bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu web sitesinden yapılacak alıntılar, "GRACE Boxes" a aittir ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır. Bu web sitesinde verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen gösterilmektedir. Ancak, GRACE Boxes, bu sitedeki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.

 

Bu web sitesi üzerinde kamuya açık olmayan alanlar bulunmaktadır. Söz konusu alanlara özel giriş koduyla girilmektedir. Giriş yetkisi olmayan kişilerin bu alanlardaki bilgiyi herhangi bir yöntemle kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek edinmesi, okuması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması, yayınlaması ve programları kullanması suç teşkil etmektedir. Söz konusu alanlara giriş yetkisi olan kişiler, buradaki bilgi ve programlara yalnızca kişisel erişim ve kullanım yetkisi almışlardır. Bu kişilerin söz konusu bilgileri ve programları kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek yetkisi olmayan kişilere göstermesi, kullandırması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ve yayınlaması suç teşkil etmektedir. GRACE Boxes, bu web sayfasında belirtilen ve hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

 

GRACE Boxes, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. GRACE Boxes Site'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site'deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site'deki ürün, bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı hakkında GRACE Boxes herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

 

* Site  üyesi olduğunuz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece bilgilendirme amaçlı ticari elektronik iletiler, e-posta adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler ve benzeri bilgileri içerebilir. GRACE Boxes tarafından bu amaçlara yönelik olarak iletilen ticari elektronik iletileri Ziyaretçi almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise info@graceboxes.com.tr  e-posta adresine söz konusu isteğini iletebilir.

 

* Ziyaretçi, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Ziyaretçi’nin Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

 

* Ziyaretçi ; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, alıcılara gönderdikleri notlarda, GRACE Boxes   ve site  ile ilişkili her türlü e-posta adresi ile yapılan yazışmada; işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası metni hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

Ziyaretçi, GRACE Boxes'ın sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette GRACE Boxes'ın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde GRACE Boxes'a yüklenebilecek her türlü sorumluluk karşısında GRACE Boxes'ı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

 

* Site'nin (arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı GRACE Boxes'a ait olup, GRACE Boxes'ın Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklıdır. Ziyaretçi Site'de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Site'yi veya Site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden GRACE Boxes'ın açık ve yazılı iznini almadan bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Ziyaretçi, GRACE Boxes'ın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

* Sitede bulunan içerik ve görseller ve sair materyaller sadece GRACE Boxes’tan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve GRACE Boxes’ın izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

GRACE Boxes, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. GRACE Boxes, Ziyarerçi'nin, Site'den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. GRACE Boxes, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

* Site üzerinden başka sitelere yönlendirme verilmesi mümkündür, GRACE Boxes, yönlendirme verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yönlendirmelerden doğabilecek zararlar Ziyaretçi’nin kendi sorumluluğundadır.

 

* İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

13. Web Sitesi Kullanım Koşullarında Değişiklikler

 

GRACE Boxes, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ya da herhangi bir sebep göstermeksizin her zaman Web Sitesi Kullanım Koşulları’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

GRACE Boxes Web Sitesi Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.