SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1. KONU 

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

MADDE 2.1. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvan   : Merve Çokcan Grace Boxes

Adres    : Şerifali Mahallesi Garip Sokak No:41/4 Ümraniye/İstanbul

Telefon :  +90 (539) 815 73 26

E-mail  : info@graceboxes.com.tr

MADDE 2.2. ALICI BİLGİLERİ 

 

Müşteri olarak www.graceboxes.com.tr alışveriş sitesinden alışveriş yapan kişi ya da kuruluş.

Sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 

Malın/ Ürünün / Hizmetin temel özellikleri www.graceboxes.com.tr adresindeki ürün sayfasında açıklanmaktadır.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Listelenen ve www.graceboxes.com.tr adresinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER 

 

4.1. ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin teslimatı, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI ürün siparişinden itibaren yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre zarfında ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.3. ALICI bildirdiği teslimat adresine ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICI’nın veya teslimatı yapılmasını istediği kişinin/kuruluşun adresinde bulunmaması halinde dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu değildir.

 

4.5. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.7. SATICI ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

 

4.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayacağını, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. Ürünün kurye firma tarafından SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu değildir.

 

4.10. Ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3(üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

4.11. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.12. SATICI'nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 

4.13. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
 

4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 

4.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul,beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
 

4.16. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

MADDE 5. CAYMA HAKKI

 

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde(5.6 ve 5.7. maddelerinde belirtilen Cayma hakının kullanılamayacağı ürünler dışında) Cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-posta ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

5.2. ALICI’nın Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren, ALICI 10(on) gün içerisinde ürün/malı SATICI’ya iade edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. SATICI, Cayma hakkınının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14(on dört) içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satınalma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

5.3. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14(on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 

 

5.5. ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10(on) gün içinde ürünü iade etmekle yükümlüdür. SATICI, ürünün iadesinin kendisine ulaşmasından itibaren 14(on dört)  günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’nın satınalma yöntemine uygun olarak iade edecektir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklere aykırı hareket ederse SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.

 

5.6. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimalli ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler (makyaj, kozmetik, yiyecek, içecek), teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. 

 

5.7. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürün/mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 6. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında tüketici; şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


MADDE 7. YÜRÜRLÜK


ALICI, www.graceboxes.com.tr üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 

 

Tarih :